A CirculART-e egy KA220 Együttműködési partnerségi projekt az ifjúság területén, amelyet az Európai Unió társfinanszírozott az Erasmus Plus program keretében, amelyben hat európai ifjúsági szervezet és egy szociális vállalkozás vesz részt. Összhangban az EU YPS 2019-2027 3. számú „Inkluzív társadalmak” és „Tér és részvétel mindenki számára” ifjúsági céljával, a CirculART-e fő célja a művészet, a kreativitás és a vizuális nevelés erejének felhasználása a fiatalok támogatására. a kulturális, társadalmi és/vagy gazdasági akadályok miatt a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett emberek vállalkozói szellemének fejlesztésére és a társadalomban való aktív részvételre, elősegítve a „körkörös életmódot”.

Categories:

Tags:

Comments are closed